«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Namaz Kılmayanların Hükmü

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e Soruldu: Allah'tan başka hak ilâh olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de Allah'ın rasûlü olduğuna şehâdet edip sonra da ne mescitte ne de evlerinde hiç namaz kılmayan kimselerin hükmü nedir?

Cevap: Allah'tan başka hak ilâh olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de Allah'ın rasûlü olduğuna şehâdet edip sonra da ne mescitte ne de evlerinde hiç namaz kılmayan kimseler kâfirdirler. Kişiyi dînden çıkaran bir küfür ile kâfirdirler. Yani bu kimseler mürtettirler. Çünkü Kur'ân, Sünnet ve sahâbelerin sözleri buna delâlet etmektedir ve aynı şekilde doğru değerlendirme de buna delâlet eder. 

Namazı terk etme husûsunda ısrâr eden birisi nasıl şehâdette bulunmuş olabilir? Nerede bu şehâdet? Zira Kur'ân, Sünnet ve sahâbelerin sözlerinde bu konu hakkında apaçık naslar vârid olmuştur.  

Hacmi küçük ancak içerdiği mânâ büyük olan bir kitapçığımız var. Bu kitapçıkta namazı terk edenin küfre düşeceğine dâir delilleri ve aynı şekilde de namazı terk edenin kâfir olmadığını söyleyenlerin delillerine verdiğimiz cevâbı zikrettik. Her kim bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsa bu kitapçığa ulaşsın. 

İslâm'ın diğer rukunları olan zekât, oruç ve hacca gelecek olursak, ilim ehlinin bazısı bunları terk eden de kâfir olur dese bile sahîh olan görüş bunları terk edenin kâfir olmadığıdır. Sahîh olan, kişi namazın terki dışında üzerine diğer vacip olan amellerin terkinden dolayı kâfir olmadığıdır. Abdullah b. Şakîk rahimahullah'ın da dediği gibi, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in ashâbı namazın terki dışında amellerden hiç birinin terkini küfür olarak görmezlerdi.