«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Namazın İçinde Niyyeti Nâfileden Farza Çevirmenin Hükmü

Şeyh Sa'd El-Haslân'a soruldu: Soruyu soran kardeş yatsı namazının sünnetini kılmak için mescide girmiş. Ardından iki kişi daha mescide girmiş ve ona uymuşlar. O da nâfile kılarken niyetini farza çevirmiş. Ama sonra namazını iâde etmiş. Bunun hükmünü öğrenmek istiyor.

Cevap: Bu sûretteki niyet değişikliği namazı bâtıl eder. Çünkü farz namazın sahîh olmasının şartı niyetin hükmünün istishâbıdır. Bu da ihrâm tekbirinden i'tibâren selâm verinceye kadar olan niyetin farz niyeti olarak kalması demektir. Namaza nâfile niyeti ile başlayıp farza çevirdiğinde farz namazı sahîh olmaz. Buna binâen bu kardeşin yatsı namazı sahîh olmaz.

Eğer iâde etmişse elhamdulillah üzerinden zimmet kalkmış olur. Eğer iâde etmemişse şimdi iâde etsin. Onun bu durumda yapması gereken doğru davranış eliyle işâret etmek olurdu. Mâdem ki nâfile namaza başlamış ve yatsı için de daha kamet gelmemiş, girenler de onun farzı kıldığını zannetmişler, onlara işaret eder. Bir şekilde onlara işaret eder. Bu işâret namaza zarar da vermez. Böyle yaparak onlara nâfile kıldığını bildirir. Bunun gibi bir şey yapması gerekir. Ama böyle ince işlere kalkışarak, nâfile kılıp sonra farza çevirerek namazını bâtıl etmiş. Böyle şeylere gerek yok.

Bu gibi durumlarda uygun şekilde davranmak lazım. Özellikle de farz namaz için daha kamet bile gelmemiş. Girenler kamet geldiğini, onun da farzı kıldığını zannediyorlar. Doğru olan davranış onlara işaret etmesi, kendisinin nâfile kıldığını göstermesi olurdu. Netîcede ihrâm tekbîrinden i'tibâren farza niyetlenmediği için namazı sahîh olmaz. Ancak elhamdulillah iâde etmiş ise bununla sorumluluk üzerinden kalkmış olur.

(Sunucu: Onu bu sıkıntıdan kurtaracak başka bir şey de namazını nâfile olarak tamamlar, arkasındakiler de ona uysalar bile namazları sahîh olur.)

Doğru. Ağzına sağlık. Bu da bir çözüm. Nâfile olarak da tamamlayabilir. Hem böylece dört değil iki kılar. Arkasındakiler de kalkıp tamamlarlar. Bu da farz kılanın nafile kılana uyması bâbından olup râcih olan görüşe göre sahîhtir.