«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Şirk Koşana Müslüman İsmi Verilmesi

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Şu müslümanın durumu nedir? Şöyle ki oruç tutuyor, namaz kılıyor ve zekât veriyor. Ancak bazı islâmî devletlerde güzel i'tikâd olarak isimlendirilen bir i'tikâd ile evliyâlara i'tikâd ediyor ve onların fayda ve zarar verdiklerine inanıyor. Yine bu kişi bu velîye dua ederek şöyle diyor: Ey filân! Eğer oğluma veya kızıma şifâ bulursa, sana şunu şunu adadım ve buna benzer şeyler (söylüyor). Bu kişinin hükmü nedir ve müslümanın bu kişiye karşı durumu ne olmalıdır?

Cevap: Kabirlere ve evliyalara adak adayan ve onlara dua eden bu adamın, Müslüman olarak isimlendirilmesi, onu böyle isimlendiren kişinin cehaletidir. Hakikatte bu kimse Müslüman değildir. Çünkü o müşriktir.

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin, size icabet edeyim. İbadetimden kibirlenenler, hor ve hakir olarak cehenneme girecekler." Bir ve tek olan Allah'tan başkasına dua caiz değildir. O'dur zararı defeden ve O'dur faydayı celbeden. "Kimdir, başı sıkışan kendisine dua ettiğinde, ona icabet edip fenalığı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne kadar da az düşünüyorsunuz." Bu kimse eğer namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, Allah'tan başkasına dua ve ibâdet ediyor ve ona adak adıyorsa, şüphesiz ki o müşriktir. "Allah ona cenneti haram kılmıştır, varacağı yer cehennemdir ve zâlimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.