«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Muayyen Birkaç Şeyh Üzerinden Hizipçilik Yapanlar

Şeyh Süleymân Ruhaylî'den Muayyen Birkaç Şeyh Üzerinden Hizipçilik Yapanlara Nasihat


Şeyh Süleymân Ruhaylî'den Muayyen Birkaç Şeyh Üzerinden Hizipçilik Yapanlara Nasihat

Cevap: Belirli birkaç şeyh üzerinden hizipçilik yapmak câiz değildir. Yardım ve destek ancak hak içindir. Hak nerede/kimin yanında olursa biz onu söyleriz. 


Demin de dediğim gibi, bir mesele hakkında selefi meşâyıhın arasında ihtilaf olması durumunda biz bu şeyhlerin kıymetlerini bilir, mazeretlerini görür ve ortaya çıkan hakka tâbi oluruz.

Kendisine dikkat çektiğiniz bu meselenin bazı selefî gençlerde vâki bulduğu şeksiz ve şüphesiz bir şeydir. Bu kimseler kendilerini sadece birkaç belirli şeyhe hasredip ve (menhecî) meselelerde bu şeyhlerden başkasına dönülemeyeceğini söylüyorlar.

Hatta bazı gençlerden, 'Menhec meselelerinde Şeyh Sâlih el-Fevzan, Şeyh Sâlih es-Suheymî ve Şeyh Abbâd'a dönülmez' dediklerini duymaktayız. Bunun hata olduğunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. Yine bunun bi nevi hizipçilik ve hevâya uyma olduğunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. Buna dikkat edilmesi ve bundan uzak durulması gerekir.

Bununla birlikte diyorum ki:

Ey kardeşlerim! Birbirimize karşı yumuşak ve güzel davranmamız gerekir. Bunun da manası bunu sözün başında zikrettim ama yeri geldiği için tekrar zikrediyorum birbirimizle iki saf halinde safları karşı karşıya getirmemek gerekir. Bilakis gücümüz yettiğince tek saf olmamız gerekir. Kardeşlerimizden birisi hatalı olsa bile tek saf olmalıyız. Bu kimsenin kendisiyle oturup bizzat onun üzerinde gittiği bu yolun yanlış olduğunu ona beyân etmemiz gerekir. Hak kelimeyi aramızda cem etme hususunda gayretli olmalıyız. Hakkı terk etmeyiz! Ancak hak ehlinin kelimesini hak üzere cem ederiz.