«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Rukye ile tedavi etmenin hükmü nedir?

Soru : Rukye yapmanın/okuyarak tedavi etmenin hükmü nedir? Birtakım âyetleri yazarak hastanın boynuna takmanın hükmü nedir?

Cevap: Kendisine büyü yapılan veya başka bir hastalığa yakalanan bir hastaya, Kur'ân âyetlerinden veya mubah olan dualardan olmak şartıyla rukye yapmakta/okuyup üflemekte bir sakınca  yoktur. Rasûlullah صلى اللّٰه عليه وسلم 'in ashâbına rukye yaptığı sâbittir. Onun rukyede okuduğu dualardan birisi de şudur: 'Ey gökdeki Rabbimiz, ismin mukaddestir. Emrin hem gökte hem de yerdedir. Rahmetin gökte olduğu gibi rahmetini yere de indir. Şu ağrıya rahmetinden bir rahmet, şifandan bir şifa indir.'(1) Bu dua ile ağrının Allah'ın izniyle geçeceğini söylemiştir.

Meşru dualardan birisi de şudur: 'Allah'ın adıyla, sana eza veren bütün hastalıklara karşı, bütün kötü nefis ve hasetçi gözlere karşı sana okuyorum.Allah sana şifa versin. Ben Allah'ın adıyla sana okuyorum.'(2) Bunlardan birisi de kişinin elini vücudundaki acı duyduğu yere koyup şöyle demesidir: 'Bedenimde hissettiğim ve çekindiğim sıkıntının şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım.'(3) Bu konuda Nebî صلى اللّٰه عليه وسلم 'den gelen hadîslerden ilim adamlarının zikrettiği daha pek çok şey vardır.

Âyetlerin ve zikirlerin yazılmasına ve takılmasına gelince ilim ehli bu konuda ihtilâf etmişlerdir. Kimisi câiz görmüş, kimisi men etmiştir. Hakka daha yakın olan görüş câiz olmadığıdır. Çünkü Peygamberimiz صلى اللّٰه عليه وسلم 'den böyle bir şey rivâyet edilmemiştir. Ondan sadece hastaya okuduğu rivâyeti gelmiştir. Âyetlerin veya duaların hastanın boynuna ve eline takılmasına veya yastığının altına konulmasına ve benzeri şeylere gelince, bu konuda Peygamber'den bir şey gelmediği için kuvvetli görüşe göre bunlar yasaklanmış şeylerdendir.

Şer'î  bir izin olmaksızın bir şeyi başka bir şeye sebep kılan her bir insanın bu ameli bir çeşit şirk sayılır. Çünkü bu, Allah'ın sebep olarak kabul etmediği bir şeyi sebep kılmaktır.

 

Kaynaklar:

(1) Ebû Dâvûd, Kitâbu't-Tıbb, Bâbu Keyfe'r-Ruka (3892).
(2) Müslim, Kitâbu's-Selâm, Bâbu't- Tıbb ve'l-Meraz ve'r-Ruka, (2186).
(3) Müslim, Kitâbu's-Selâm, Bâbu İstihbâbu Vad'ı Yedihi Alâ Mevdiı'l-Elem Mea'd-Dua (2202).