«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Sehiv Secdesi Selâmdan Önce midir Sonra mıdır?

Allame Şeyh Muhammed b. Sâlih el-Useymin rahimehullah'a soruldu: Sehiv secdesi selamdan önce mi olur sonra mı?

Cevap: Sehv secdesi bazen selamdan önce bazen de selamdan sonra olur. Eğer eksiklik namazın vaciplerinden ise sehiv secdesi selamdan önce olur. Tıpkı birisinin bir şeyi unutup üçüncü rekata kalkması gibi. Durumu böyle olan bir kimse birinci teşehhüde  geri dönmez. Selam'dan önce Sehiv secdesi yapar. Yine kişi rukuda "Subhane rabbiyel azim" veya secdede "Subhane rabbiyel ala" demeyi unutursa bu kimse aynı şekilde Selam dan önce sehiv secdesi yapar. Namazdaki ziyadeye gelince, bu durumda kişi Sehiv secdesini selamdan sonra yapar. Eğer bir rekatta iki ruku yaparsa bu bir ziyadedir. Eğer kişi bunu unutarak yaparsa selamdan sonra sehiv secdesi yapar. Bir rekat fazla kılması da aynı şekilde ziyadedir. Eğer bunu unutarak yaparsa selamdan sonra sehiv secdesi yapar. Zira sünnette böyle gelmiştir.

Eğer sehiv secdesi şekten dolayı yapılıyorsa, kişi eğer şekettiği ettiği şeylerden birini tercih edebiliyorsa tercih ettiği ile amel eder ve selamdan sonra secde yapar. Eğer tercih edemiyorsa yakin ile amel eder- ki bu az olandır-  selamdan önce secde eder. Bunun misali ise şudur: bir adam namazın 3 rekatında iken acaba ikinci rekatta mı yoksa üçüncü rekatta mı diye şevke düştü zannı galip ile üçüncü rekatta olduğuna karar verdi. Durumu böyle olan bir kimse namazını üçüncü rekattan devam ederek tamamlar ve selamdan sonra sehir secdesi yapar. Yine bir adam namazın üçüncü rekatında iken acaba ikinci miydi yoksa üçüncü muydu diye şekke düştü. Ancak ikinci dedemi yoksa üçüncüde mi olduğunu tercih edemedi. Durumu böyle olan kişi ise ikinci rekatta olduğunu seçer çünkü bu yakın olandır. ikinci rekatın üstüne tamamlar ve selamdan önce sehiv secdesi yapar.

Bu meseleyi eğer cemaate indirgeyecek olursak; bir kişi cemaat namazına katıldı ve imam sehiv secdesini selamdan sonra yaptı. Bu durumda olan kişi imam selam verdiğinde kalkar ve namazın kalan kısmını tamamlar veya imama sehv ettiği, yanlışlık yaptığı yerde yetişmiş ise selâm dan sonra iki kere secde eder. Eğer kişi namaza girmeden önce imam sehv etmişse bu durumda şehiv secdesine gerek yoktur.