«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Her Hata Kişiyi Ehl-i Sünnet Olmaktan ve Selefîlikten Çıkarmaz

Asrımızın Fakîhi Allâme Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Allah ilminize bereket versin. Mu'teber ilim talebelerinden birisi Seffârîniyye isimli akîde kitabının aleyhinde konuşarak onun Ehl-i Sünnet akîdesi olmadığını, (Seffârînî'nin) kendisinin de kelamcılardan olduğunu söylemektedir. Acaba bu doğru mudur ?

Cevap: Şüphe yok ki Allah'ın diledikleri dışında bütün insanların hataları vardır. Seffariniyye (akidesinde) de tenkit edilen bazı yerler vardır. Fakat binlerce mesele arasında tenkit edilen bir meselenin olması ile kişi Ehli sünnet vel cemaatten çıkmış veya selefelikten çıkmış denilebilir mi? Bilemiyoruz. Belki bu sözü söyleyenin kendisi selefelikten çıkmış olur. Zira Selef çokça doğru arasındaki az bir hatayı görmezden gelirlerdi. Adaletle hüküm ederlerdi.

Herhangi bir insan bir meselede hata edince bu meselede bidatçılara uyunca adaletsizce hüküm edilerek bu kişi de onların onlardan mı denilir? Bu kişi eş'ari'dir ve sözü alınmaz mı denilir? Selefin yolu bu değildir. Selefi Salih'in radıyallahu anhum, kişinin iyiliklerine ve kötülüklerine bakar ve adaletle hükmederlerdi. Seffariniyye akidesi, selefi bir akide kitabıdır fakat şüphe yok ki içinde hatalarda vardır. içinde hatalar var örneğin Kuranı kadim olma ile vasfetmesi gibi. Bunun dışında bazı başka meselelerde var. Daha önce, şerhde bunlara dair tenbibte bulunmuştuk.