«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Berat Kandili Hakkında Sahih Bir Delil Yoktur

Asrımızın Fakîhi Allâme Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Kıymetli hocam! Şa'bân ayının 15. gecesinin (Berat Kandili) ihyası hakkında meşrû bir sünnet var mıdır? Zira bu gecenin fazîletleri hakkında bazı hadîsler ihtivâ eden bir broşür gördük. Bazı muhaddisler de bu hadîslerden bir kısmının shîh olduğunu söylüyormuş?

Cevap: Doğru olan, Şa'ban'ın 15. gecesinin fazileti hakkında varid olan hadîslerin hepsinin zayıf olduğudur. Sâhabeden, bu geceyi ta'zim ettiklerine, bu geceye özel bir namaz kılıp gündüzünü de özellikle oruçla geçirdiklerine dair bir şey bilinmemektedir. Bu geceyi ta'zim edenlerin çoğunluğu, Şam ehlinden olan tabiîlerdir. Sahabeden değildirler. Hicaz ehli de onların bu fiillerini reddetmiş ve sahih bir delil olmaksızın herhangi bir şeyi ta'zim etmemiz mümkün değildir, demişlerdir.

Doğru olan, Şa'ban'ın 15. Gecesinin diğer sair geceler ile aynı olduğudur. Özellikle ibadete tahsis edilmez. Gündüzü de özellikle oruçlu geçirilmez. Fakat bütün geceleri ihya eden birisine, Şa'ban'ın 15. gecesi bunu yapma demeyiz. Hicri ayların 13,14,15'ini oruçlu geçiren kimseye bu günde oruç tutma demeyiz. Sadece diyoruz ki, bu geceye özel olarak namaz kılınmaz ve bu güne özel olarak oruç tutulmaz.