«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Müşrik Kimseye Zekât Verilir mi?

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Allah'tan başkasına dua edip yalvaran, Allah?tan başkasına yemîn eden, kabirleri tavâf eden, sâlihlerin fayda ve zarar verdiklerine i'tikâd eden kimseye zekât vermek câiz midir?

Cevap: Soruda zikri geçen kişi müşrik ve kafirdir. Allah onun namazını da orucunu da sadakasını da başka amellerini de kabul etmez. Allah'tan başkasına yalvarıp yakaran müşriktir, kabirlere ibadet eden müşriktir böyle kimseye zekat verilmez. Bilakis İslam'a davet edilir ve tevhid kendisine açıklanır. Eğer tevhidi benimserse -ki istenen budur- ne ala. Aksi takdirde yöneticinin onun hakkında şeriatın tatbik ettiği hükmü uygulaması gerekir. Allah'tan başkasına yemin edene ise zekat verilebilir çünkü Allah'tan başkasına yemin etmek şirk olsada dinden çıkarmaz. Ona zekattan verilir ve kendisine Allah'tan başkasına yemin etmenin şirkin bir çeşidi olduğu beyan edilir. Umulur ki Allah ona Hidayet verir.