«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Selefîlik Nedir?

Muhaddis Şeyh Nâsıruddîn el-Elbânî rahimehullah'a Soruldu: Bazı kardeşler selefîlik daveti hakkında, bu davetin takipçileri ve davetçileri tarafından değil de hasımları tarafından söylenen ve yazılan bazı şeyler duymakta ve okumaktadırlar. Tarafınızdan -selefî âlimlerden ve davetçilerden olmanız bakımından- günümüz İslâmî cemaatleri içerisinde selefîliğin konumunu açıklamanızı rica etmekteyiz.