«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Yatsıyı Kılmamış Olan Teravih Kıldıran İmâma Uyabilir mi?

Şeyh Abdullah es-Sa'd'a Soruldu: Allah size ihsânda bulunsun hocam. Bazıları yatsı namazına gecikiyorlar. Cemâat namazı bitirmiş, imâm da terâvihe başlamış oluyor. Bu kimseler yatsı için imâma mı uyarlar yoksa ayrı bir cemâat mi yaparlar? Bu şekilde iki cemâat oluşturmak hakkındaki tevcîhiniz nelerdir?

Cevap: Yatsıyı kılmak niyyeti ile imâma uymalarında bir beis yoktur. Bunun delîli ise Sahîhayn'da gelen Muâz b. Cebel hadîsidir. O, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yatsıyı kılar, namazın ardından kavminin yanına gidip kendisi onlara yatsıyı kıldırırdı. Bu namaz kendisi için nâfile, arkasındakiler için ise yatsının farzı olurdu. Bu şekilde, insan yatsıyı kaçırdığında imâm da namaza durmuşsa yatsı niyyeti ile ona uymasında bir sakınca yoktur. İmâm iki rek'atten sonra selam verdiğinde ona uyan kimse kalkıp namazın kalanını tamamlar ve bitirince selam verir. Bunda bir beis yoktur. İki cemâat oluşturma meselesine gelince bunda bir tafsîl vardır.

Eğer tek bir namaz için iki cemaat oluyorsa şüphesiz bu câiz değildir. Müslümanların üzerine düşen bir mescidde tek bir imâm arkasında toplanmalarıdır.

Ancak bu meselede de olduğu gibi namazlar birbirinden farklı ise, birden çok kişi yatsıyı kaçırmış imâm da terâvih kılıyorsa, mescid genişse, imâmdan ve arkasındakilerden uzak bir yerde, mescidin köşelerinden bir köşede kılıyorlarsa ya da mescidin avlusunda kılıp namazlarını bitirdiklerinde mescide girip imâma uyuyorlarsa bunda bir beis olmaz. Tâ ki böylece onlardan, imâmla beraber namaz kılanlara karşı bir teşvîş sâdır olmamış olur.

Birbirlerini rahatsız etmezler. Az önce de geçtiği gibi yatsıyı kılmayan birkaç kişi varsa, mescid de imâm ve cemâatinden uzak bir yer bulabilecekleri nispette genişse, orada yatsıyı kılıp sonra terâvîh için imâma uymalarında bir beis yoktur.