«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kâfir ve Müşrik Çocuklarının Dünya ve Âhirette Hükmü

Asrımızın Fakîhi Allâme Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Kâfir ve müşriklerin ölmüş çocuklarının son durumları nedir? Onlar cehennemde mi, yoksa cennette mi olacaklardır?

Cevap: Kafir ve müşriklerin çocukları, eğer anne ve babalarının her ikisi de kafir ise dünyada kafir hükmündedirler. Yıkanmazlar, kefenlenmezler, arkalarından hayr dua edilmez ve Müslüman mezarlıklarına gömülmezler. Onların ahiretteki durumuna gelince, bu konu hakkında ilim ehlinin görüşlerinin en sahih olanı, onların son durumlarının bilinmeyeceğidir. Bunun ilmi Allah'a aittir. Çünkü onlar kıyamet gününde Allah'ın dilediği bir surette sınanacaklardır. Boyun eğip de itaat ederlerde cennete, aksi takdir de cehenneme gireceklerdir.