«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
İbâdetin Anlamı ve Hakîkati

İbâdetin Anlamı ve Hakîkati - Şeyh Faysal b. Kazzâr el-Câsim

Cevap: İbâdet sözlükte boyun eğme ve alçalmanın son noktasıdır. Kölenin abd olarak adlandırılması işte bu yüzdendir. Çünkü o, efendisine karşı alçalan, onun emrine boyun eğendir. Yine, bir yol ezilip üzerinden geçenler için hazır hâle getirilince muhabbed yol denilir. İbâdetin aslı alçalıp küçülmedir. Ancak mutlak bir alçalma değil, sevgi ve ta'zîm ile birlikte olan küçülme ve alçalmadır. Çünkü bazen insan bir başkasına karşı alçalıp küçülür ve -buğzetmesine ve ondan hoşlanmamasına rağmen- ona boyun eğer. Burada Şeyh San'ânî ibâdeti, boyun eğme ve alçalmanın son noktası olarak açıklıyor.

Şeyhulislâm İbn Teymiyye bu tanıma bunun yanısıra mutlaka muhabbet ve ta'zîm olması gerektiğini ziyâde etmiştir. Bir şahsa boyun eğenlerin hepsi ona kul olmuş olmaz, aynı şekilde bir şahsa sevgi besleyenlerin de hepsi -bu ikisi bir araya gelmedikçe- ona kul olmuş olmaz. Sevgi ve ta'zîm ile birlikte alçalıp küçülürse işte sahîh ibâdet budur.