«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kur'ân'ı/Mushaf'ı Öpmenin Hükmü Nedir?

Asrımızın Fakîhi Allâme Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Kur'ân'ı/Mushaf'ı öpmenin hükmü nedir?

Cevap: Kur'an'ın yazıldığı Mushafları öpmek bid'attır. Çünkü onu öpen kimse bu ameliyle Allah azze ve celle'ye yakınlaşmayı murad eder. Ancak bilindiği gibi kişi Allah azze ve celle'ye sadece O'nun şeriat olarak belirlediği ameller ile yakınlaşabilir. Yüce Allah ise kendi kelamının yazıldığı Mushaf'ın öpülmesini meşru kılmamıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kur'an yazılmıştı ancak toplanmamıştı. Yazılmiş ayetler vardı. Bununla birlikte ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın yazıldığı şeyleri öpmüştür ne de sehabe öpmüştür. O halde bu bir bid'attır. Bunun nehyedilmesi gerekir. Bazı insanlar görüyorum onlar Kur'an'ı öpüyorlar ve ardından tıpkı secde edermişçesine alınlarını koyuyorlar. Bu da aynı şekilde münker bir iştir ve bid'attır.