«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Tezkiye Konusunda Yanılgıların Tashîhi

Şeyh Süleymân Ruhaylî'ye soruldu: es-Selâmu aleykum ve rahmettullâhi ve berakâtuh Sayın Hocam -Allah size hayırlar versin ve ilminizle bizi faydalandırsın- burada (beldemizde) bazı ilim talebeleri var ve onlar hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz. Allah onlarla (bizi) faydalandırdı. Akîde ve sünnet kitaplarını öğretiyorlar. Bazı kardeşler bize geldiler ve talebeler arasında şöyle iddialar ortaya attılar: 1- İlim ancak büyük âlimlerden alınır. 2- Bu dersleri yapan kişinin ulemadan tezkiyesi bulunması şarttır. Bu sözler bazı derslerin terkedilmesine sebep oldu. Hâlbuki bulunduğumuz bölgede bu derslerden başkası da yoktur. Bizim bu husustaki tutumumuz ne olmalıdır? Bizi yönlendirmenizi istiyoruz. Allah sizi bereketli kılsın.