«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Yılbaşında Tebrikleşmenin Hükmü

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Bazı insanların birbirleri ile, Tüm yılınız iyi geçsin? ve buna benzer sözler ile yılbaşında tebrikleşmelerinin hükmü nedir?

Cevap: Yeni yılın başında tebrikleşmek, Selef'in indinde bilinen bir şey değildi. Bundan dolayı terk edilmesi evladır. Ancak insan birisini, geçen yılı Allah'a itaat ile geçirdiğinden dolayı bütün ömrünü Allah'a itaat ile geçirmesi için tebrik ederse, bunda bir beis yoktur. Çünkü insanların en hayırlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır. Ancak bu türde bir tebrik de, sadece hicri yılbaşında olabilir. Miladi yılbaşında tebrikleşmek ise caiz değildir. Çünkü o, şer'i bir yıl değildir. Hatta kafirler o günü bayram olarak kutlamaktadırlar. İnsanın küfür bayramları sebebiyle onları tebrik etmesi çok büyük bir tehlike doğurur.

Çünkü küfür bayramlarını tebrik etmek ona razı olmak ve daha fazlasını içerir. Küfri bayramlara rıza göstermek ise, bazen kişiyi İslam dairesinde bile çıkartabilir. Nitekim İbnu'l Kayyım rahimehullah bunu Ahkamu Ehli'z-Zımme adlı kitabında zikredilmiştir. Sözün özü: Hicri yılbaşı için tebrikleşmenin terki şüphesiz ki evla olandır. Çünkü bu tebrikleşme Selef'in zamanında yoktu. Eğer yaparsa da kişiye bir günah yoktur. Miladi yılbaşı tebrikleşmesi ise caiz değildir.