«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Miting ve Yürüyüşlerin Tümü Şerdir ve Selef'in Yolundan Değildir

Allâme Şeyh Muhammed el-'Useymîn rahimehullah'a soruldu: Soru: Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen bir yöneticiye nisbetle düşünürsek; bu yönetici bazı insanların yürüyüş ve gösteri yapmalarına müsâmaha gösteriyorsa ve bunun hakkında bizzat kendisi bazı ölçüler belirlemişse, insanlar da buna göre bu işi yapıyorlar ise; bu yaptıkları reddedilince de: "Biz yöneticiye karşı gelmiyoruz, bunu onun görüşüne göre yapıyoruz" diyorlarsa nassa muhâlefetin varlığına rağmen şer'an bu câiz olur mu?

Cevap: Sana düşen Selef'e uymaktır! Eğer bu, Selef'in yanında varsa hayırdır, eğer yoksa şerdir. Hiç şüphesiz ki miting, yürüyüş ve gösteriler şerdir. Çünkü aleyhine yürüyüş yapılanlardan ve başkalarından kaynaklanabilecek anarşi, kaos ve kargaşaya sebep olur. Bazen de bu gösterilerde ırzlara, mallara ve bedenlere yönelik türlü saldırganlıklar meydana gelir. Çünkü insan, bu kargaşa ve kaos ortamında adeta ne dediğini ve ne yaptığını bilmeyen sarhoşa dönüşür. O halde yürüyüş ve gösterilerin tümü şerdir. İster yönetici buna izin versin isterse vermesin. Bazı yöneticilerin buna izin vermesi ancak reklam amaçlıdır. Yoksa dönüp de kalbine bakıversen bundan şiddetlice nefret ettiğini görürsün.

Ancak -dedikleri gibi - kendisi hakkında ''demokrat'' ve ''insanlar için özgürlük kapılarını açtı'' görüntüsü vermeye çalışmaktadırlar. Ayrıca bu, Selef'in yolu değildir!