«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Erkeğin Uyluk Bölgesi Avret midir?

Şeyh Abdullah es-Sa'd'a Soruldu: 'Uyluğunu ört ey Ma'mer, çünkü uyluk avrettir.' hadîsi hakkında soruluyor.

Cevap: Uyluğun avret olduğuna dâir bir çok hadîs gelmiştir. Bunların en kuvvetlisi Cerhed hadîsidir. Bunu Mâlik Muvatta'da, Ebû Îsâ et-Tirmizî ve başkaları tahrîc etmişlerdir. Bu hadîs tarîklerinin mecmûu ile kuvvetlidir. Cerhed hadîsi tarîklerinin mecmûu ile tek başına bile kuvvetli iken diğer rivâyetlerin katılması ile nasıl olur? Bu hadîsler uyluğun avret olduğunu ve açmanın câiz olmadığını ifâde etmektedir. Bundan dolayı müslüman erkeğin avreti göbek ile diz kapağı arasıdır.