«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Âkidesi Bozuk İmâmın Arkasında Namaz Kılınabilir mi?

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Soru: Akîdesi bozuk olan bir imâmın arkasında namaz kılmak câiz midir? Şöyle ki, evliyâ ve sâlihlerin ruhlarının dünyada olduklarına ve insanların sorunlarını giderdiklerine inanmaktadır. Böyle bir imâmın arkasında namaz câiz midir?

Cevap: Bu imamın arkasında namaz kılmak caiz değildir. Çünkü onun bu i'tikadı batıldır. Onu şirke götürebilir. Bid'atları kendilerini İslam'dan çıkaran bid'atçı imamların imamlık yaptıkları mescidleri terk etmek vâcibtir. Mescidlerden sorumlu olan kişilere de vâcib olan, bunları imamlıktan almak ve mescidlerden uzaklaştırmaktır. Çünkü onlar her ne kadar namazda insanlara imamlık yapsalar da dinde onları saptırmaktadırlar. Allah'tan cümlemiz için hidayet dileriz.