«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Secdede Salâtüselâm Okunur mu?

Şeyh Abdurrahmân b. Nâsır el-Berrak'a soruldu: Secdede Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e salât etmek câiz midir?

Cevâb: Câiz, ancak husûsî bir şekilde belirlenmiş (meşrû) değildir. Eğer "Allâh'ım kulun ve rasûlun olan Muhammed'e salât et" dersen câizdir. Lâkin bu, belirlenmiş (meşrû) değildir. Meşrûdur, müstehabdır veya emrolunmuştur, demeyiz. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e salâtüselâm etmek için bazı yerler vardır. Namazda teşehhütteki salât buna örnektir; bu, salâtüselâmın namazdaki yeridir. Ancak (secdede) rasûle salât etmende bir sıkıntı yoktur. Çünkü bu namaza aykırı olan konuşma cinsinden değildir. Ancak rasûle secdede salat etmeyi özellikle kasdetmen uygun değildir. Çünkü bunun bir aslı yoktur.