«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Korona Hastalığı Tâûn Hükmünü Alır mı?

Şeyh Süleymân Ruhaylî'ye soruldu: Korona Hastalığı Tâûn Hükmünü Alır mı?

 

Cevap: Yeni nesilde ortaya çıkan ve doktorların şimdiye kadar ilacını bulamadıkları ve durduramadıkları bu virüs Tâûn hükmündedir. Çünkü Tâûn ölümcül bir hastalıktır, insanlar arasında intikal edip onları helâk eder.

Bu yüzden vebâ bulunan alanlara sefer etmek ve gitmek câiz değildir.

Aynı zamanda vebâ bulunan alanlardan çıkmak da câiz değildir. Devlet ise bu hükümde değildir. Çünkü devlet bahsettiğimiz bu alanlardan çok daha geniştir.

Vebâ bulunan alanlardan çıkmak isteyen kişi bu alanlardan ancak hastalığın bulaşmadığı ve virüs taşımadığı günümüzdeki tıbbî cihazlar ile tespit edilirse oradan çıkması câiz olur. Eğer hastalığın bulamadığı veya hastalığı taşımadığı öğrenilirse câiz olur.

Çünkü bu durumda hem husûsî hem de umûmî zarar önlenmiş olur. Zira bu kişi eğer vebâ bulunan bu alanda kalmaya devam ederse -bu hastalık- büyük ihtimalle ona da bulaşacaktır. Doktorlar tıbbî cihazları ile onun oradan çıkmasında bir sakınca olmadığını tespit ettikleri vakit oradan çıktığında hem kendisi selâmette kalmış olur hem de insanlara sıkıntı vermemiş olur.

Ancak hastalık bulaşmışsa ve virüs taşıyorsa ya da hastalık belirtisi varsa artık vebâ bulunan o alandan çıkması câiz değildir. Bu, umûmî zararı önlemek için husûsî zararı göze almanın bir örneğidir