«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Namaza Başlarken Misvak Kullanmak Sünnet midir?

Asrımızın Fakîhi Allâme Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Hocam sizi, namaza kalkışınız esnasında misvâk kullanırken gördüm. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den bu vakte husûsi olarak misvak kullanma emri sâbit olmuş mudur? Namaza kalkışta misvak kullanmak kan getirebilir diyen kimse hakkındaki görüşünüz nedir? Mes'eleyi genişçe açıklamanızı istiyorum.

Cevap: Misvâk kullanmak her namaz öncesinde sünnettir. Nitekim ilim ehli Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in "Eğer ümmetime meşakkat vermeyecek olsaydım, her namaz öncesi misvâk kullanmalarını emrederdim" sözünü delil getirerek namaz öncesi misvâk kullanmanın sünnet olduğunu söylemişlerdir. Misvak namaza yakın bir vakitte kullanıldığı takdirde ağız için daha temizleyici olacağında şüphe yoktur. Nitekim eğer sen mescide girmeden önce misvak kullanırsan, mescide girmen ile namaz vakti arasında ağız kokusu değişebilir, bu sebeple misvağı namazın hemen öncesinde kullanmak ağız için daha temizleyicidir.

Bazen kanama yapabilir sözüne gelince, bu söz doğrudur. Bazı insanlarda diş eti hastalığı bulunabiliyor, misvak kullanınca diş eti kanama yapıyor. Bu gibi kimseler diş etinin kanamasından korkar ve yanında kanı sileceği bir mendil de bulamazsa bu kimseye şunu deriz: Abdeste başlamadan önce misvak kullan ki kan tamamen temizlensin, namaza duracağın vakitte misvak kullanma.