«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kendisiyle Her Bâtılı Reddedebileceğin Söz

Faziletli Şeyh Abdurezzâk el-Bedr: Kendisiyle Her Bâtılı Reddedebileceğin Söz

Cevap: Âyette geçen şu cümle gerçekten çok önemli: "Allah onlar hakkında hiçbir delîl indirmemiştir." [Necm, 23] Bu cümleyi size daha çok açıklayacağım:

"Allah onlar hakkında hiçbir delîl indirmemiştir." Bu söz bütün bâtılları reddetme hususunda gerçekten çok önemli bir sözdür. Çünkü şuan insanların yaşadığı dinler şu iki din dışına çıkmaz. Bunlar; ya Allah tarafından gökten indirilmiş dindir; Zira dînin sâhibi yalnızca Allah'tır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Yoksa onların, Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri kendilerine meşrû kılacak ortakları mı var?" [Şûrâ 21]

Bundan dolayı din ya indirilmiştir, ya da yeryüzünde sonradan ortaya çıkmıştır. Hangi din yeryüzünde sonradan ortaya çıkmışsa bu din bâtıldır. Yeryüzünde sonradan çıkan, doğan ve türeyen her din bâtıldır.
Zira dinin sâhibi kimdir?
Kimdir?
Allah Subhânehu ve Teâlâ'dır.
Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Yoksa onların, Allah'ın dînde izin vermediği şeyi kendilerine meşrû kılacak ortakları mı var?" [Şûrâ 21]

Yine şöyle buyurmuştur: "Kim İslâm'dan başka bir din ararsa, (bu aradığı din) ondan asla kabûl edilmeyecek ve o âhirette de hüsrâna uğrayanlardan olacaktır" [Âl-i İmrân, 85]

İnsân ne yaparsa yapsın, her ne anlayışa ve zekâya sâhip olursa olsun, Allah'ın indirdiği din dışında, hiçbir dîn kabûl edilmeyecektir.

Bundan dolayı ayet onlara diyor ki; "Allah onlar hakkında hiçbir delîl indirmedi. " [Necm, 23]
(Âyetin öncesinde ise şöyle demiştir) "Lât'ı ve Uzzâ'yı gördünüz mü? Ve üçüncüleri olan Menât'ı. Size erkek O'na dişi öyle mi? Öyleyse bu insâfsız bir taksimdir. Onlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın taktığı (boş) isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delîl indirmedi. " [Necm, 19-23]

"Allah onlar hakkında hiçbir delîl indirmedi", bu söz bütün bâtılları (sapıklıkları) reddetmek için yeterlidir.

Delîlin Allah tarafından indirildiğini isbât et. Ancak eğer edemezsen o delîl bâtıldır.