«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Yemek için besmele çekmenin hükmü nedir?

Allâme İmâm İbn 'Useymîn rahmetullahi aleyh'e Soruldu: Yemek için besmele çekmenin hükmü nedir? Bunu kasden terk eden nasıl bir cezaya uğrar?

Alimler, yemek için besmele çekmenin vacip mi, sünnet mi olduğuna ihtilaf ettiler.

Doğru olan bunun vacip olduğudur. Yemek için insanın besmele çekmesi vaciptir. Unuttuğu zaman, hatırladığında besmele çeker ve şöyle der:  "Bismillahi evvelihi ve ahirihi." Eğer böyle yapmaz ise bunu cezası, yemeğinde düşmanının ona ortak olmasıdır.