«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Müftünün Fetvâsına Muhalefet Günah mıdır?

Muhaddis Şeyh Nâsıruddîn el-Elbânî rahimehullah'a Soruldu: Allah sizi hayırla mükâfatlandırsın. İmâm Şâtıbî, el-Muvâfakât adlı kitabında şöyle demiştir: "Avamdan olan birinin karşısında âlimin fetvası, müçtehid karşısındaki delîl gibidir." Bu ibâreyi açıklamanızı istiyoruz. Âlim delîle muhâlefet ettiğinde günahkâr olduğu gibi avamdan olan kimse de imâmın fetvasına muhalefet ettiğinde günah mı işlemiş oluyor?