«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Safın Arkasında Tek Başına Namaz Kılanın Namazı Geçerli Olur mu?

Asrımızın Fakîhi Allâme Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Soru: Bir kişi ikindi namâzında mescide geldi ve safı tamamlanmış bir şekilde buldu. (Bundan dolayı) safın arkasında (tek başına) namâza durdu. Biz de ona safın arasına girmesi gerektiğini nasîhat ettik. Ancak açıkça (söylemek gerekirse) bu konuda da pek emîn değiliz. Bu husûsta doğru olan nedir ve safın arkasında tek başına namâz kılan kişiye vâcib olan şeyi delîliyle beraber açıklar mısınız?