«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Yılbaşı Kutlamalarının Hükmü

Asrımızın Fakîhi Allâme Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e Soruldu: Değerli hocam! Mîlâdî senenin her sene bu vakitlerinde, üzerinde 'Mutlu yıllar' yazan ve hatta üzerine haç resmi bile yapılan pasta, tatlı ve kek çeşitleri veya buna benzer şeyler çoğalmaktadır.

Bu vakitlerin pastanecilerin en kazançlı vakitleri olduğu göz önünde bulundurularak, bu vakitlerde bu gibi pastalar yapmaları câiz olur mu?

Eğer bunun hükmü harâm ise, bu kardeşlerimizi nasîhatlerinizle yönlendirmenizi istiyorum. Aynı şekilde matbaacı kardeşlerimizi de bu şekilde nasihatlerle yönlendirmeniz gerekmektedir. Çünkü onlar da üzerlerinde bu ibârelerin bulunduğu kartlar basmaktadırlar.

Cevap: Allah'a yemin olsun ki bu haramdır. Hatta bazen sahibini küfre kadar götürebilir. Çünkü kafirlerin bayramını kutlamak, onların dinlerinden ve şiarlarından razı olmaya girer.

Küfre rıza göstermek de küfürdür. İbnu Kayyım rahimehullah Ahkamu Ehli'z-Zimme kitabında bu konu hakkında şöyle demiştir: "Bu kutlamalarında yapılan küfür şiarlarından herhangi bir şiarı izhar etmek (yapmak) asla caiz değildir.'' Bundan dolayı pastanecilerin bunu yapmaları haramdır. Yani pastaların üzerine haç resmi yapmaları, ''Mutlu yıllar-Mutlu noeller'' yazmaları veya buna benzer bir şey yapmaları haramdır.

Subhanallah! İnsanları, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kafirlerin bayramlarıyla mı kutlayacağız? Sonra kimin bayramını kutlayacağız? Müslümanların ırzlarını hiçe sayan, kanlarını mübah gören ve toptaklarını işgal eden Hristiyanların bayramını mı? Eğer onlara imkan verilse, İslamı kökten kazımak için ellerinden geleni yaparlar. O halde insanları bunların bayramıyla nasıl kutlayacağız?

Allah'a yemin olsun ki bu bayramları onların dini bir bayramları değil de vatani bir bayramları olsa dahi yine de kutlanmaz. Peki bu onların dini şiarlarından olan şer'i bir bayramları olursa durum nasıl olur? Zira küfür dininin şiarlarına razı olmak küfürdür. Çünkü bu, küfre razı olmaktır. Aynı zamanda da kalp için ve kalbin haktan kayabileceği için kalp adına bir tehlikedir. Bundan Allah'a sığınırız.

Yine insan, Allah'ın velisi ile düşmanını bir birinden ayırt edemeyebilir. Biz Allah'ın buyruğu gereğince Allah'ı şahit tutuyoruz ki: Muhakkak ki her kafir Allah'ın düşmanıdır ve bizimde düşmanımızdır. Bu Kur'an nassıyla böyledir: "Ey iman edenler! Benim de düşmanım sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin." (Mumtehine,1) O halde Allah'ın ve bizim, kendilerinin düşmanlar olduğuna şehadette bulunduğumuz kimselerin bayramlarıyla nasıl seviniriz? Bunları çocuklarımız, evlatlarımız ve eşlerimiz arasında nasıl yayarız?

Ancak -Azim olan Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir- kalplerin ölmesi, şahsiyetlerin kaybolması ve insanların güçlü olana bağlılıkları böyle şeyleri bize basitleştirmiştir. Bunun haram olduğu ve soruyu soranın da dediği gibi bu pastaların yapıldığı fırınların kapatılması görüşündeyim. Aynı şekilde matbaacılarında üzerinde Allah'ın, Rasulunun ve müminlerin razı olmadığı ve küfür olan bu bayramı kutlama ifade eden kartları satma işinden sakınmaları ve buna son vermeleri gerekir.