«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kadının Mahremsiz Yolculuğa Çıkması Câiz midir?

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn rahimehullaha soruldu: Kadının Mahremsiz Yolculuğa Çıkması Câiz midir?

Cevap: Nebi aleyhisselatu ve's-selam'ın şu buyruğu: "Bir kadın, yanında mahremi olmaksızın yolculuk yapmasın." Aynı şekilde bu buyruk da, kadının mahremsiz yolculuk yapmasını yasaklar. (hadisteki) ''Kadın'' lafzı, neyh (yasaklama) siyakında, nekira (belirsiz) olarak gelmiştir. Dolayısıyla bu ifade bütün kadınları kapsar. İster genç olsun, ister yaşlı olsun, ister çirkin olsun, ister güzel olsun, ister emniyet içerisinde olsun, ister emniyet içerisinde olmasın, ister başka kadınlarla beraber olsun, ister olmasın (ifade hepsini kapsayacak şekilde) umumidir. Hadisteki yolculuk lafzı da mutlak (genel) bir ifadedir. Dolayısıyla bütün yolculukları kapsar. İster kısa olsun, ister uzun olsun, ister hac için olsun, ister hacdan başka bir şey için olsun hepsini kapsar.

"Kadın, mahremi olmaksızın yolculuk yapmasın." Bunun hikmeti şudur: Mahremi o kadını korur, muhafaza ve himaye eder. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem -ki o Allah'ın elçisidir- kadının, ancak mahremiyle yolculuk yapmasını farz kıldı. Mahremin ise mutlaka, akıllı ve buluğ çağına ermiş olması gerekir. Buluğa ermemiş ise o mahrem olamaz. Çünkü buluğa ermemiş olan çocuğun, bizzat kendisinin veliye ihtiyacı vardır. Bu durumda nasıl başkasına veli olacak? Nasıl başkasına mahrem olacak?

Erkek için buluğa ermek, şu üç şeyden birisinin vuku bulmasıyla gerçekleşir. Ya on beş yaşına girmiş olması gerekir, ya şehvetle meni gelmiş olması gerekir veya cinsel organının etrafında kılların bitmiş olması gerekir. Eğer bu üç şeyden birisi gerçekleşirse, o buluğa ermiştir ve artık (bir kadın için yolculukta) mahrem olabilir. Eğer bu üç şeyden hiç birisi gerçekleşmemişse, o buluğa ermemiştir. Dolayısıyla (bir kadın için yolculukta) mahrem olmaz.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in "Kadın, mahremi olmaksızın yolculuk yapmasın.'' Buyruğu, evdeki hizmetçi olan kadını dahi kapsar. Kadın yanında mahremi olmaksızın yolculuk yapamaz. Binaenaleyh, eğer bir kimsenin bir kadın hizmetçisi varsa ve haccetmek istiyorsa, ancak o hizmetçinin mahremi yoksa hacda onu yanına alamaz. (O hizmetçi kadın) beldesinde, güvenilir kişilerin yanında kalır. Eğer onu sahip çıkacak güvenilir kimseler yoksa, bu durumda zaruriyetten dolayı o kişiyle beraber hacca gitmesinde bir beis yoktur. Kendisine güvenilir kimseler bulunduğu takdirde, beldesinde kalır ve mahremi olmadıkça haccetmez.

Bir adam kalktı ve dedi ki: "Ey Allah'ın rasulu! Eşim hacca çıkmak için yola çıktı. Bende falanca gazveye çıkmak için ismimi yazdırdım." Bir adam gazve için ismi yazılmış. Eşi haccetmek için yola çıkmış ve bu durumu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Git ve eşinle beraber haccet." Gazveyi terk etmesini ve eşitle haccetmesini emretti. Nebi sallalahu aleyhi ve sellem o adama "Eşin (yolculuğunda) emniyette mi, değil mi? Yaşlı mı, genç mi? Çirkin mi, güzel mi?" diye sormadı. Nebi sallalahu aleyhi ve sellem'in tafsilat sormaması, kadının şöyle veya böyle olması arasında fark olmadığını gösterir. Farz olan, kadının mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmamasıdır. Ne hac için, ne de başka bir şey için.