«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Zamanımızda Cerh ve Ta'dîl İsmi Altında Yapılan Zulüm ve Haksızlıktır

Şeyh Abdulmuhsin el-Abbâd'a soruldu: Cerh ve ta'dîl mes'elesi hakkında kullanılan bir söz var. Soruyu soran bu sözü arz etmek istiyor. Şöyle diyor: "Kendilerine i'tibâr edilen âlimler eğer bir kişinin cerhi ya da ta'dîli hakkında ihtilâf etmişlerse bu hilâf Ehl-i Sünnet arasındadır. Kim bu âlimlerden birine ittibâ eder ya da taklîd ederse ne bid'atçi sayılır ne de hecr edilir. Aksine eğer kasdı sâlihse bununla ecir almasını umarız."