«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Cerh Konusunda Haddi Aşanlar

Şeyh Abdulmuhsin el-Abbâd'a soruldu: Allah sizi hayırla mükâfatlandırsın! Bazı hocaların cerh edilmeleri hususunda kendilerine muvâfakat etmediği için bir müslümana müslüman bir kardeşini hecr etmesi ve ona selâm vermemesi helâl olur mu?

Cevap: Bu şekilde yapan kişi (selâm vermeyen kişi) ne kadar da kötü bir iş yapmaktadır! Bu çok çirkin bir iştir.

Yani; bir, iki veya daha fazla şeyhi cerh etme meselesinde ona dediği şeyde muvâfakat edersen onun dostusun, eğer muvâfakat etmezsen onun dostu değilsin. Şüphesiz ki onların bu yaptıkları, kendilerini bu gibi şeylerle meşgul eden bazı insanların musîbete uğratıldığı belâ ve fitnedendir. Bu onları ilimden de alıkoymuş ve böylece insanların etlerini yemekle uğraşıp durmaya başlamışlardır. Bu kimseler böyle yaparak karınlarını zavallı insanların etleriyle doldurmaktan başka bir şey yapmıyorlar.