«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Ölüye Kur'ân Okumak

Allâme Şeyh Abdulkerîm el-Hudayr'a soruldu: Definden sonra ölüye Kur'ân okumak ve hediye etmek câiz midir?

Allâme Şeyh Abdulkerîm el-Hudayr'a soruldu: Definden sonra ölüye Kur'ân okumak ve hediye etmek câiz midir?

Cevap:
 Cenâzeye ve kabire okumak anlamında ölüye Kur'ân okumak câiz değildir bid'attir. Ancak kişi başka bir mekânda, mescidinde, evinde veya yolda okur da okumayı bitirdikten sonra 'Allah'ım! Bu kıraatin sevâbını filana ver' derse, ilim ehlinden pek çoğuna göre buna bir mâni yoktur. Bunu men eden âlimler de vardır. Derler ki: Dua, sadaka, hac, üzerinde oruç borcu olarak ölenin adına velîsinin tutması gibi hakkında nass vârid olanlar dışında ibâdetin sevâbı ölüye ulaşmaz. Sadece hakkında nass gelenlerle sınırlı kalınır, buna bir şey eklenmez.

Soru: Yâ şeyh! Ölmek üzere olan kişiye ne okunur?

Cevap: Ölmek üzere olan hakkında ona Yâ-Sîn sûresinin okunacağına ve bunun rûhun çıkmasını kolaylaştıracağına dâir rivâyet gelmiştir. Ancak bu konudaki haber zayıftır.