«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kurban Kesilirken Tekbîr Getirmek Câiz midir?

Şeyh Abdulmuhsin el-Abbâd'a soruldu: Ülkemizde bazı insanlar, kurbanlığın etrafında toplanıyor ve kesim esnasında bayram tekbîrleri gibi tekbîr getiriyorlar. (Bu câiz midir?)

Cevap: Bu sahîh değildir. (Kesim esansında) Tekbîr, sadece kurban kesen kişi için meşrûdur. "Bismillâhi Allâhu ekber" der. Ama geri kalanlar kurban için tekbîr getirmezler. Ancak kurban için değil de teşrîk günleri olduğu için tekbîr getirirlerse, bunda bir beis yoktur. Çünkü teşrîk günleri, yeme, içme ve Allah Azze ve Celle'yi zikretme günleridir.