«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Namazın Zikirlerini Terk Etmenin Hükmü

Allâme Şeyh Abdulkerîm el-Hudayr'a soruldu: Namaz kılıp da namazın içindeki ve namazdan sonraki zikirleri söylemeyen kişinin hükmü nedir?

Cevap: Namazın içindeki zikirlerden bir kısmı -mesela Fâtihâ- rukündür. Bazıları da rukû ve secde tesbîhi, semiallahu li-men hamideh sözü, rabbiğfirlî sözü gibi vâcibtir. Dediğimiz gibi Nebî'ye salât getirmek gibi bazısı rukün, kimisi de teşehhüd gibi vâcibtir. Bunlar mutlaka yapılmalıdır. Rukünler olmaksızın namaz sahîh olmaz. Vâcibleri de kasden terk namazı bozar, yanlışlıkla terk edilirse sehiv secdesi ile giderilir. Bunlar dışındaki zikirler ise sünnettir. Terk edilmesi namaza zarar vermez. Namazın içindekiler de böyledir. Namazın dışındakilere gelince, bunların terkinin namaza bir etkisi olmaz.

Sadece onlara verilen ecirler kaybedilmiş olur. Onlarda nasslarda gelen pek çok ecirler va'd edilmiştir. Bunları terk ettiğinde kişi ecirleri kaçırır ve kendini mahrûm bırakır. Yine namazın vâbiclerinden biri de tekbirlerdir. İhrâm tekbiri rukün, diğerleri vâcibtir. Semiallahu li-men hamideh sözüde vâcibtir. Selam ise ilim ehlinin cumhûruna göre rukündür.