«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Cennet Annelerin Ayakları Altındadır Hadîsi Sahîh midir?

Allâme Şeyh Abdulkerîm el-Hudayr'a soruldu: İnsanlar arasında çokça dolaşan: "Cennet anaların ayakları altındadır, dilediklerini sokar dilediklerini sokmazlar" sözü hadîs midir?

Cevap: Bu, İbn Adiy'in Kâmil isimli kitabında İbn Abbas radıyallahu anhuma hadîsi olarak zikrettiği bir haberdir. İsnâdında Mûsâ b. Muhammed b. Atâ' vardır. Ebu Zur'â ve Ebu Hâtim onu yalancılıkla suçlamıştır. Nesâî sika olmadığını söyler. Dârekutnî ve başkaları onun metruk (rivayeti terkedilmiş olduğunu) söylemişlerdir. İbn Hibban ondan rivâyet etmenin helâl olmadığını çünkü onun hadîs uydurduğunu, İbn Adiy ise onun hadîs çaldığını (başkasına ait isnâdı sahiplenip hadis uydurduğunu) söyler. Nitekim İbn Adiy bu hadîsi kaydettikten sonra şöyle der: Bu hadîs, bu isnâdıyla münkerdir.

Şeyhulislâm İbn Teymiyye rahimehullah: "Bu lafız ile, sâbit bir isnâd ile Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanan bir şey bilmiyorum." der. Bunlar bilindikten sonra haberin sahîh olmadığı anlaşılmış olur.