«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
İnternet ve Televizyon Mubtelâsına Nasîhat

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn rahimehullah'ın ömrün muhâfaza edilmesine dair nasihati

Cevap: Kardeşlerime nasihatim şudur: 


İnternet ve televizyon hakkında Allah'tan sakınsınlar; ve bilsinler onlar böyle şeyler için yaratılmadılar, bilakis onlar Allah'a ibadet için yaratıldılar. 

Eğer onlar arzu ve şehvetlerini doyurmak yolunda nefislerini hayvanlara benzeyecek bir seviyeye düşürürler ise dünyaları ve ahiretleri hüsrana uğrar ki bundan Allah'a sığınırız.

Müslüman kardeşlerimin, dinlerini ve vakitlerini muhafaza etmeleri gerekir; sakın ha bu değerli vakti zayi etmesinler. Ömür çok ama çok kıymetlidir.

Allahın adına andolsun ki bir dakika bin dirhemden daha değerlidir.

Bakınız mesela, insana ölüm gelip çattığı zaman ona denilse: "Bir dakika ertelemek için tüm dünyayı ver" işte o zaman "kabül" demez mi? 

Nitekim Allah Azze ve celle şöyle buyuruyor: "Onlardan birine ölüm gelince: 'Rabbim! Beni geri çevir, umulur ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım" der. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır." (el-Mu'minûn: 99-100)

Allah'tan hepimize hayırlı bir son vermesini dilerim.

Bununla alakalı bir hadis şu şekildedir: "Ölmüş hiç kimse yok ki pişman olmuş olmasın; Eğer muhsin (iyi işler yapan biri) ise daha çok iyilik yapmadığına pişman olur, kötülük eden bir kimse ise 'neden düzelmedim' diye pişman olur."

Vakitlerini muhafaza et, ey kardeşim! Çünkü insan ömrü altın ve gümüşten daha kıymetlidir. Bir insan bir dirhem bile zâyi etmezken nasıl olur da ömrünü zâyi eder! Ki bu ömür insanı ya saadete ulaştıracak ya da şekâvete uğratacaktır.

Allah'ım! Bizi saadete erenlerden eyle!
Allah'ım! Bizi saadete erenlerden eyle!
Allah'ım! Bizi saadete erenlerden eyle!
Ey alemlerin Rabbi!( duamızı kabul et!)