«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kabirde Fâtiha veya İhlâs Okumak

Allâme Şeyh Abdulkerîm el-Hudayr soruldu: Kabirlerin yanında hangi sûre okunur? Fâtiha sûresi mi yoksa İhlâs sûresi mi? Allah size hayırla karşılık versin.

Cevap: Kabir yanında -Kur'ân'dan bir şey- okumak bid'attir. Bu konuda herhangi bir delîl vârid olmamıştır, ne Kitap'tan ne de Sünnet'ten. Bu bid'attir. Ne İhlâs ne Fâtiha ne de onlar dışında Kur'ân'dan [bir süre okunacağı vârid olmamıştır.]

"Mevtânız için Yâ-Sîn okuyun." -hadîsindeki- kırâat emrine gelince, bu hadîs zayıftır. Sâbit olduğu varsayılsa bile [hadîste geçen] 'mevtâ' ile murâd edilen ölecek olan kişidir, yani; ölmekte olan kişidir.

Şüphe yok ki bu hadîs zayıftır, bu yüzden ona i'tibar edilmez. Bunun gibi fazîletli amellerde zayıf -hadîsler ile- amel eden kimseler indinde ise, bununla murâd edilen vefâtı yaklaşan kişinin yanında -Yâ-Sîn- okumaktır. Derler ki: Bu, rûhun çıkışını kolaylaştırır.

Ayrıca bir hadîs zayıf olduğu sürece ona i'tibar etmede, onu cevaplamada ve onu tevcîh etmede tekellüfe gidilmez.

Allah size ihsân eylesin.