«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kur'ân Okuyup Sevâbını Ölüye Hediye Etmek Câiz midir?

Şeyh Abdulazîz Âlu'ş-Şeyh'e soruldu: Sevâbı ölü için olması niyyetiyle Kur'ân'dan herhangi bir sûreyi okumak câiz midir ve nasıl yapılır?

Cevap: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde ölüye Kur'an kırâatini hediye etmenin meşrû olduğuna delâlet edecek bir şey gelmemiştir. Ölünün rûhu için Fâtiha okuyanların yaptıkları bu şeyin bir aslı yoktur. Sen Kur'ân'ı oku sonra hem kendin hem de müslüman kardeşin için dua et. Okumanın sevâbını ölüye hediye etmeye gelince bununla ilgili Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den herhangi bir şey gelmemiştir.