«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kabir Ziyaretinin Özel Bir Vakti Var mıdır?

Allâme Şeyh Abdulkerîm el-Hudayr soruldu: Değerli Şeyhimiz! Allah ilminizi bereketli kılsın. Kabirleri ziyaret etmek için fazîletli bir vakit yahut belirli bir gün var mıdır?

Cevap: Bütün hamdler âlemlerin Rabbi olan Allah'a âittir. Allah'ın salâtı, selâmı ve bereketi, kulu ve rasûlü olan nebîmiz Muhammed'in, âilesinin ve bütün ashâbının üzerine olsun.

Bunları ifâde ettikten sonra;

[Şerîatımız,] kabirleri ziyâret etmeye teşvîk gelmiştir. Nitekim kabir ziyâreti, ibret ve öğüt almayı sağladığı, [onunla] kalpler istifâde ettiği ve ölü için duâ edilerek ona fayda verdiği için âhîreti hatırlatır. Aynı şekilde diğer ölüler de [ziyâret esnasında kendileri için yapılan duâlardan faydalanırlar.] Lâkin, kabir ziyâreti için belirli bir vakit, gün yahut ay vârid olmamıştır. Bazı zayıf hadîslerde "Her cum'a günü anne ve babasını[n kabirlerini] ziyâret eden ihsân sâhibi kimse[lerden] yazılır." şeklinde gelmiştir. Fakat bu hadîs sahîh değildir.

Sunucu: Onunla amel edilmez.

Şeyh: Onunla amel edilmez. Fakat bazı insanların, kabir ziyâretini ve hasta ziyaretini, ta'yin ettikleri bir vakitte sürdürmeye devam ettikleri görülebilmektedir. Başkaları da ta'yin ettikleri bir vakitte akrabalarını ziyâret eder. [Fakat] bu vakti, [husûsi olarak] o günde ibâdet etmeyi kastetmeden belirler. Sadece işlerinin durumundan dolayı [böyle yapar.]

Sunucu: Yani, vaktini tertip etme türünden...

Şeyh: Evet, vakti tertip etme ve işlerin durumundan dolayı... Bu gibi durumlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak, bazı vakitlerde bu tertibi bozması daha evlâdır.

Sunucu: Her bayram anne ve babasının kabirlerini ziyâret etmeyi kasteden insanlar var.

Şeyh: Bunun herhangi bir aslı olduğunu bilmiyorum. Lâkin bu, hayatta olan akrabalarını bayramlarda ziyâret etmesi gibidir. Çünkü az önce zikrettiğimiz gibi [bayram günü] vakti müsaittir. Bayram gününü kendine ayırır, bir işle ilgilenmez. Bu yönden bakıldığında [kabirleri ziyâret etmeye] herhangi bir mani yoktur, inşâAllah.

Sunucu: Lâkin, eğer bayram gününün kabir ziyareti için fazîletli bir gün olduğuna i'tikâd ederek bunu yaparsa bu bid'at olur.

Şeyh: Evet, bid'at olur.