«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Kabirlerde Kur'ân Okumanın Hükmü

Allâme Şeyh Sâlih b. Fevzân el-Fevzân'a soruldu: Soruyu soran şöyle diyor: Beldemizde ölüyü defnettikten sonra ona Kur'ân okuyorlar. Bunun hükmü nedir?

Cevap: Bu, sonradan ortaya çıkmış olan bid'at amellerdendir. Kabirlerde Kur'ân okunmaz. Umûmî olarak mezarlıklarda da husûsî olarak bâzı kabir başlarında da Kur'ân okunmaz. -

Bunların hepsi bid'attir. Ölü için hayır isteyen kişi ona duâ eder. Onun bağışlanması ve rahmet edilmesi için duâ eder.

Kabri başında Kur'ân okumasına gelince bu konuda herhangi bir delîl vârid olmamıştır. Kabirlerde Kur'ân okumak bid'attir, bunu yapmak câiz değildir. Ölü bununla faydalanmaz. Kur'ân yalnızca hayatta olanlara okunur ki onlar Kur'ân okunduğunda bunu işitebilen ve onunla amel edebilen kimselerdir. 'Tâ ki hayatta olanları (Allah'ın azâbıyla) korkutsun, kâfirlerin üzerine ise (azab husûsundaki) söz hak olsun!' (Yâ-Sîn, 70)


Ölülere ise duâ edilir. Müslümanların ölüleri için, ya kabirleri yanında ya da herhangi bir yerde dâimî olarak bağışlanmaları ve rahmet edilmeleri için duâ edilir.