«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Müşrik İmâmın Arkasında Namaz Sahîh midir?

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Bizim beldemizde bir caminin imâmı, insanları Allah'tan başka ölülerden istiğâse etmeye medet istemeye davet etmektedir. Bunun da insanları Allah'a yaklaştıran işlerden olduğuna inanmaktadır. Bu adam hakkında -sizin nazarınızda- İslâm'ın hükmü nedir ve arkasında namaz kılmanın hükmü nedir?

Cevap: Derim ki: Allah'tan başkasından medet istemeye çağıran bu adam müşriktir. Şerre davet eden biridir.

Onun müslümanlara imam olması sahih değildir. Onun arkasında namaz kılmak da caiz değildir. Ölüm kendisini yakalamadan evvel Allah'a tevbe etmesi gerekir. İstiğase (medet isteme) ancak bir ve tek olarak Allah'tan olur. Ayrıca diri olan ve hakkında yardım istenen hususu yerine getirmeye kadir olan kimseden de zorlukta yardım dilenebilir. Nitekim Allah tebâreke ve teala şöyle buyurmuştur: "Kendisinin kabilesinden olan düşmanından olana karşı ondan yardım diledi." Ölülerden yardım istemeye gelince, bu dinden çıkaran büyük şirktir. Ben de buradan, o adamı Allah'a tevbe etmeye davet ediyorum. Bilsin ki ölülerden yardım istemek Allah'a yaklaştırmaz. Bilakis, Allah'tan uzaklaştırır. Her kim ölülerden yardım/medet isterse Yüce Allah'ın şu buyruğuna dahildir: "Her kim de Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cenneti haram kılmıştır, varacağı yer ateştir ve zâlimlerin hiçbir yardımcısı olmaz."