«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Namazı Terk Edenin Hükmü

Şeyh Abdulazîz Âlu'ş-Şeyh'e soruldu: Değerli şeyh, Allah'ın ibâdeti hak eden tek ilah olduğuna ve Muhammed'in Allah'ın Rasûlü olduğuna şehâdet eden bir kişi, kasden bilerek namazı terk ederse, sonsuza kadar cehennemde kalacak kâfirlerden sayılır mı? Namazı bütünüyle terk ederek veya vaktini geciktirerek gevşeklik gösteren kız ve erkek çocuklarımıza tavsiyeleriniz nelerdir? Bizim adımıza Allah sizi mükâfatlandırsın