«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Cuma Günü Tebrikleşmenin Hükmü

Allâme Şeyh Sâlih b. Fevzân El-Fevzan'a soruldu: Allah size hayırla karşılık versin, bu kardeş Cuma günü sebebiyle tebrikleşmenin hükmünü soruyor. Cuman mubârek olsun demek veya Cuma gününe has olmak üzere cep telefonundan gönderilen mesajlar ki bu mesajların sonunda şöyle yazılıyor "Dualarınızı çoğaltın ve cumanız mubârek olsun". Allah size hayırla karşılık versin.