«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
İntihâr Eylemlerinin Hükmü

Asrımızın Fakîhi Allâme Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Allah sizden razı olsun hocam. Filistindeki intihar eylemleriyle alakalı ne söylersiniz?

Cevap: Bunun cevabı daha önce verilmişti.

Demiştik ki: Böyle yaparak ölen kimse kendisini öldürmüş olur. Ve kendisini öldürdüğü şey ile cehennemde ebedi olarak azap görür. Nebi aleyhisselatuvesselam'dan sabit olan hadiste olduğu gibi. Bunu yapmaları haramdır. Zira Allah teala şöyle buyurur: "Kendinizi öldürmeyin" Ancak bu işleri yapan o cahiller.. Eğer cahil iseler ve bu amelin kendilerini Allah'a yaklaştıracağını zannediyorlarsa, böylesi bir azapla azap görmemelerini umuyorum. Ancak konu bu değil. Eğer taammüden yaparlarsa, bu yaptıkları günahtır. Ancak onlar bunu te'vil ile yaptıkları için, bu te'vil sebebiyle affedilebilir. Sonra biz niyetlere karışmıyoruz. Bu yaptıkları Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye mi? Yoksa kendileri için intikam mı peşindeler? Bunu bilemeyiz. Bunun bilgisi Allah'ın indindedir. Ancak şunu mülahaza edip bilmeliyiz ki; düşmanla onlardan intikam almak için savaşan ile, Allah'ın kelimesi yüce olsun diye savaşan arasında fark vardır. Hangisi Allah yolundadır?

Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşan. Kendilerine saldıran bir millete karşı şahsi intikam için savaşanlar ise, Allah yolunda savaşmış olmazlar. Bundan dolayı, zaferden mahrum kalmamak için şunu iyi anlamalıyız. Zira satışı milyonları bulan İslam ümmetinin, yahudiler, putperestler ve diğerleri karşısında zafere ulaşamamasının sebebi, doğru yol üzerinde gereği gibi yürümemeleridir. Öncelikli olarak masiyetler ve ihmalkarlık çoktur. Bakıyorsun daha kendisi namaz bile kılmayan birisi düşmanla savaşmaya gidiyor.

Her şeyden önce nefsimizle cihad etmemiz gerekir. Başkalarının gidişatını düzeltmeye çalışmadan önce, kendimizin Allah'a olan seyrimizi düzeltmemiz gerekir. Her halukarda, özet olarak sorunun cevabı; intihar haramdır. Bunu yapan kendisini öldürmüş ve kendisini büyük bir cezalandırmaya arzetmiş olur. Kendisini öldürdüğü şey ile, cehennem ateşinde ebediyen azap görür. Ancak bunu cehalet veya te'vil ile yapan kişiyi, Allah subhanehu ve teala'nın bu kapsama sokmayacağını umarız.