«15/150»
«Kadın, kocasının yatağını mazeretsiz terk ederek sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lânet ederler.» (Müslim)
Selefîlik Adı Altında Hizipçilik Yapanlara Öğüt

Asrımızın Fakîhi Allâme Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn'e soruldu: Sayın hocam, Allah sizden razı olsun. Bir menhec ve yöntem olarak SELEFÎLİK nedir bilmek istiyoruz.Ve ( SELEFÎLİĞE ) intisab edebilir miyiz? ( SELEFÎLİĞE ) intisab etmeyenlere veya SELEFÎ ismi ile adlanmayı kabul etmiyenlere karşı çıkabilir miyiz?

Cevap: SELEFİLİK, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ashabının menhecine uymaktır. Çünkü bize selef olup bizden önce gelenler onlardır. Onlara ittiba etmek de SELEFİLİKTİR. Ancak selefiliği, kişinin diğerlerinden ayrılacağı kendisine muhalefet eden Müslümanları hak üzere bile olsalar sapıklığa nispet edeceği özel bir yöntem olarak algılamak ve selefiliği hizipçi bir metod edinme, şüphe yok ki selefiliğe aykırıdır. Selef'in tamamı, Allah'ın kitabı ve Rasulü'nün sünneti etrafında toplanıp ittifak etmeye çağırırlardı. Akide konuları dışında yorum sebebiyle kendilerine muhalefet edenleri sapıklık ile nitelemezlerdi. Akide hususunda kendilerine muhalefet edenleri ise sapık olarak görürlerdi. Ameli meselelerdeki muhalefetleri ise çok hafif şeyler olarak sayarlardı. Ancak bu asrımızda selefi menhece intisab eden bazıları, kendilerine muhalefet eden herkesi hak onun yanında olsa bile sapıklık ile vasfeder oldular. Bazıları selefiliği, İslam'a intisab eden diğer cemaatler gibi, hizipçi bir yöntem şeklinde algılamaya başladılar. Karşı çıkılacak olan ve kabul edilmesi mümkün olmayan şey işte budur. (Böylelerine) denilir ki: Salih Selef'in mezhebine bir bakın, onlar yöntem olarak nasıl davranıyorlardı. İçtihadın geçerli olduğu hilaf konularda nasıl da hoşgörülü oluyorlardı. Hatta onlar büyük bazı meselelerde bile ihtilaf ediyorlardı. Akideye dair olan bazı meselelerde de, ameli meselelerde de (ihtilaf ediyorlardı). Örneğin bakıyorsun, bazıları Rasul sallalahu aleyhi ve sellem'in Rabbini gördüğünü inkar ediyor, bazıları bunu kabul ediyor. Bakıyorsun bazıları kıyamet günü tartılacak olan şeyin ameller olduğunu söylüyor, bazıları da tartılacak şeyin amellerin yazılı olduğu sahifeler olduğunu söylüyor. Bakıyorsun fıkıh meselelerinde; nikah, feraiz, alışveriş ve diğer başka meselelerde çokça ihtilaf ediyorlar. Bununla birlikte Birbirlerini sapıklıkla suçlamıyorlar. Kendilerine has özellikleri olan ve kendi dışındakileri sapıklığa nispet eden hususi bir hizip anlamındaki selefiliğe gelince, diyoruz ki; bunların selefilik ile hiçbir alakaları yoktur.

SELEFİLİK; akide, söz ve amel olarak, birleşme, ittifak etme ve aralarında merhamet ve sevgi besleme olarak Selef'in menhecine ittiba etmektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi, ''Birbirlerini sevmeleri, merhamet etmeleri ve birbirlerine iyi davranmaları konusunda müminler, tek bir beden gibidirler. Bir organ rahatsızlansa, bütün beden bundan etkilenir.''